COVID-19: Поуки от мерките на общественото здравеопазване в Италия и последиците за клиничната практика