Homepage

Ние от Сандоз създаваме иновативни подходи за осигуряване на по-добър достъп до висококачествени ...
Sandoz е световен лидер в производството на генерични лекарства и биоподобни лекарствени продукти с ...
Нашите лекарства, отпускани без рецепта, са нова част от подхода ни за подобряване на достъпа до ...
Ние инвестираме в научни изследвания и разработки, за да подобрим живота на пациентите чрез подобряване ...

Explore Novartis

Ние откриваме нови начини за подобряване и удължаване живота на хората.